Komunikaty prasowe: Informacje korporacyjne

05-02-2021 Informacje korporacyjne

OPONEO.PL wygenerowała 68,79 mln przychodów w styczniu 2021

OPONEO.PL wygenerowała 68,79 mln przychodów w styczniu 2021

W minionym miesiącu OPONEO.PL odnotowała jednostkowe przychody rzędu 68,79 mln zł. To o 47% więcej niż w styczniu ubiegłego roku. Sprzedaży opon pomogła zimowa aura.   OPONEO.PL S.A. uzyskała w styczniu wzrost przychodów ze sprzedaży netto o 47%, które ukształtowały się na poziomie 68,79 mln zł względem 46,66 mln zł przychodów osiągniętych przez Spółkę w styczniu 2021 roku. ...

czytaj dalej
11-12-2020 Informacje korporacyjne

Spółka zależna Dadelo S.A. ustaliła ostateczną liczbę i cenę Akcji Oferowanych

Spółka zależna Dadelo S.A. ustaliła ostateczną liczbę i cenę Akcji Oferowanych

Spółki zależna Dadelo S.A. ustaliła ostateczną cenę Akcji Oferowanych na poziomie 18,00 PLN za jedną Akcję Oferowaną. Ostateczna Cena Akcji Oferowanych została ustalona przez Dadelo S.A. po przeprowadzeniu procesu budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych oraz z uwzględnieniem obecnej kondycji Spółki, jak i warunków rynkowych. ...

czytaj dalej
03-12-2020 Informacje korporacyjne

Grupa OPONEO.PL: KNF zatwierdziła prospekt spółki zależnej Dadelo S.A.

Grupa OPONEO.PL: KNF zatwierdziła prospekt spółki zależnej Dadelo S.A.

Dnia 03. grudnia 2020 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Dadelo S.A., spółki z Grupy OPONEO.PL. Debiut na GPW planowany jest na grudzień tego roku.   Zatwierdzony przez KNF prospekt emisyjny spółki zależnej Dadelo S.A. zakłada przeprowadzanie oferty i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie...

czytaj dalej