Komunikaty prasowe: Informacje korporacyjne

29-04-2024 Informacje korporacyjne

OPONEO.PL – podsumowanie wyników rocznych za 2023

Wyniki GK OPONEO.PL Całkowite przychody Grupy za 2023 rok zamknęły się kwotą 1 871 968 tys. zł rosnąc o 10,4% w porównaniu do roku poprzedniego. Przy czym przychody ze sprzedaży krajowej wzrosły o 11,9% osiągając wartość 1 545 211 tys. zł, a sprzedaż zagraniczna wygenerowała 326 757 tys. zł przychodów i wzrosła o 3,8% w stosunku do sprzedaży w roku 2022. ...

czytaj dalej
24-05-2023 Informacje korporacyjne

Grupa OPONEO.PL – komentarz do wyników za I kwartał 2023

Grupa OPONEO.PL – komentarz do wyników za I kwartał 2023

W I kwartale 2023 roku Grupa OPONEO.PL uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 292 188 tys. zł wobec 275 927 tys. zł w analogicznym okresie poprzedniego roku, co oznacza wzrost przychodów o 5,89%. Największy udział w przychodach Grupy stanowiły przychody ze sprzedaży towarów w segmencie akcesoriów samochodowych 79,8% osiągając wartość 233 257 tys. zł, co oznacza wzrost o...

czytaj dalej