GK OPONEO.PL: Przychody Grupy po raz pierwszy w historii przekroczyły półtora miliarda złotych

Oponeo 06-04-2022 Informacje korporacyjne

Przychody Grupy wzrosły w 2021 roku o 42,44% rok do roku i po raz pierwszy w historii przekroczyły półtora miliarda złotych, osiągając kwotę 1 514 546 tys. zł.

Grupa wypracowała w 2021 roku w sumie 62 826 tys. zł skonsolidowanego zysku netto, czyli o 95,65% więcej niż w poprzednim roku.

Przychody z tytułu sprzedaży akcesoriów samochodowych wyniosły 1 290 211 tys. zł, co stanowiło 85,2% całości przychodów ze sprzedaży Grupy. W 2021 roku Grupa sprzedała rekordową liczbę 4 304,2 tys. opon w Polsce i za granicą.

- Nasz wzrost sprzedaży znacznie przekroczył wzrost rynku sprzedaży opon w Polsce i w Europie. - informuje Dariusz Topolewski, Prezes Zarządu OPONEO.PL S.A. - Tak dobre wyniki w zakresie handlu oponami to m.in. efekt wysokiej jakości naszych usług. Po raz kolejny sklep Oponeo.pl zwyciężył w kategorii Motoryzacja zajmując I miejsce w Rankingu Opineo 2021 i znalazł się wśród najlepszych e‑sklepów w Polsce – dodaje Prezes.

Z handlu na rynku polskim Grupa wygenerowała 1 227 084 tys. zł przychodu, co oznacza wzrost o 43,1%. Udział przychodów krajowych w całości przychodów Grupy OPONEO.PL ze sprzedaży wyniósł 81%. Sprzedaż na rynkach zagranicznych Grupy wzrosła o 39,6% i wyniosła 287 462 tys. zł.

Spółki z Grupy OPONEO.PL są beneficjentem dynamicznego rozwoju rynku e-commerce, na który wpływ miały przyzwyczajenia klientów i ich doświadczenia zdobyte podczas zakupów w czasie pandemii, kiedy to sprzedaż zdalna stała się dominującym źródłem pozyskiwania nowych klientów dla wielu firm. W 2021 roku transformacja technologiczna handlu przyspieszyła, a wartość branży online przekroczyła 100 mld zł.

Korzystając z efektu synergii i doświadczenia OPONEO.PL na rynku e-commerce, w 2021 roku Grupa rozwijała także sprzedaż narzędzi i elektronarzędzi poprzez spółkę ROTOPINO.PL S.A., której przychody wzrosły o 43,7% osiągając wartość 127 279,6 tys. zł.

Pomimo światowych problemów z dostawcami i ciągłością dostaw, również spółka zależna Dadelo S.A. uzyskała wzrost przychodów 27,4%, co było efektem kontynuacji z roku 2020 rosnącego popytu na rowery i części rowerowe.

W 2022 roku Grupa OPONEO.PL będzie kontynuować działania umacniające pozycję rynkową Grupy OPONEO.PL. Podobnie jak w 2021 roku celem będzie utrzymanie możliwie wysokich poziomów sprzedaży i rentowności w celu maksymalizacji wyników. Niemniej jednak, pomimo, że GK OPONEO.PL nie operuje na rynku rosyjskim i nie ma zlokalizowanej działalności na Ukrainie, reperkusje trwającego konfliktu zbrojnego i fakt, że zarówno Ukraina, jak i Rosja odgrywają kluczową rolę w łańcuchu dostaw surowców energetycznych, mogą spowodować pewne problemy na rynkach, na których działa Grupa. Osiągające obecnie rekordowe ceny ropy i gazu przełożą się niewątpliwie na wzrost cen produkcji, transportu i usług, a to w najbliższym czasie zwiększy dynamikę wzrostu inflacji i może spowodować spadek siły nabywczej konsumentów.