Grupa OPONEO.PL: Wzrost przychodów w III kwartale o 31,7 proc.

Grupa OPONEO.PL: Wzrost przychodów w III kwartale o 31,7 proc.

W III kwartale 2020 roku Grupa OPONEO.PL uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 242 302 tys. zł wobec 183 938 tys. zł w III kwartale poprzedniego roku, co oznacza wzrost o 31,7%. Narastająco za trzy kwartały 2021 roku przychody ze sprzedaży wzrosły o 34,2% i wyniosły 864 308 tys. zł wobec 643 895 tys. zł w analogicznym okresie 2020 roku.

 

Dominującym elementem skonsolidowanych przychodów Grupy były wpływy z tytułu sprzedaży opon. W III kwartale br. stanowiły one 74,1% przychodów ogółem. Grupa OPONEO.PL sprzedała w sumie 625 tys. opon, czyli o 4,8% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Odnotowano także wzrost w zakresie sprzedaży felg. W III kwartale 2021 roku Grupa sprzedała o 21% więcej felg stalowych i aluminiowych niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

- Trzeba podkreślić, że wynik ten jest korzystniejszy niż zagregowana sprzedaż w branży oponiarskiej w Unii Europejskiej. W III kwartale 2021 roku, zgodnie z raportem ETRMA, sprzedaż opon w całej branży utrzymała się na podobnym poziomie w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. – informuje Dariusz Topolewski, Prezes Zarządu OPONEO.PL S.A. - Wzrost sprzedaży ogumienia przez Grupę OPONEO.PL prezentuje się pozytywnie na tle całej branży – dodaje Prezes.

Wynik netto za III kwartał br. wyniósł -3 935 tys. zł wobec -3 933 tys. zł wyniku uzyskanego w III kwartale 2020 roku. Od początku roku do końca września Grupa OPONEO.PL zanotowała 18 302 tys. zł zysku netto wobec 9 601 tys. zł zysku netto w analogicznym okresie 2020 roku. Oznacza to niemal podwojenie zysku netto w odniesieniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Zwiększenie sprzedaży zarówno opon jak i felg jest efektem m.in. znaczącej pozycji rynkowej oraz szybkiego wzrostu udziału handlu e-commerce w sprzedaży ogólnobranżowej. Analitycy rokują, że w 2021 roku wartość handlu internetowego w Polsce wyniesie około 100 mld zł. W ostatnich latach jego wartość przyrastała w tempie kilkunastu procent rocznie.

Grupa OPONEO.PL realizuje także sprzedaż elektronarzędzi i narzędzi przez spółkę zależną Rotopino.pl S.A. oraz rowerów, części i akcesoriów rowerowych przez spółkę zależną Dadelo S.A. W III kwartale 2021 roku przychody spółki Rotopino.pl S.A. wzrosły o 58% i wyniosły 28 018 tys. zł. Spółka Dadelo S.A. odnotowała wzrosty sprzedaży, które przełożyły się na 18% wzrost przychodów w III kwartale 2021 roku w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku.

Zarząd OPONEO.PL S.A. zamierza kontynuować dotychczasową strategię rozwoju, tj. zamierza umacniać pozycję lidera internetowej sprzedaży opon w kraju oraz optymalizować sprzedaż na rynkach zagranicznych.

Ponadto Grupa Kapitałowa ma w planach dalszy rozwój sprzedaży rowerów oraz części i akcesoriów rowerowych za pośrednictwem spółki zależnej Dadelo S.A., w tym zamierza realizować strategię omnichannelową i w 2022 roku uruchomić stacjonarne sklepy, które pełnić będą także funkcję showroomów. Grupa ma zamiar wprowadzić w przyszłym roku kolejną spółkę na GPW. Rotopino.pl S.A. pracuje obecnie nad prospektem, który chce złożyć do KNF w I kwartale 2022 roku.

Załączniki

D19A8660.jpg

(jpg, 820.1 kB)

pobierz