OPONEO.PL: 16 proc wzrost przychodów w III kwartale 2019 roku i 27 proc wzrost przychodów w październiku br.

Oponeo 07-11-2019 Informacje korporacyjne

W III kwartale 2019 roku Grupa OPONEO.PL uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 153,6 mln zł wobec 132,4 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku, co oznacza wzrost o 16%. Grupa na wszystkim rynkach sprzedała w sumie od lipca do końca września br. 0,57 mln sztuk opon, czyli o 10% więcej niż w III kwartale 2018 roku.

Dzięki wzrostowi sprzedaży opon przychody z zamówień krajowych wzrosły o 19% w stosunku do III kwartału 2018 roku i wyniosły 120,3 mln zł. Przychody ze sprzedaży zagranicznej wzrosły o 7% i wyniosły 33,3 mln zł stanowiąc 22% w przychodach Grupy. Narastająco za trzy kwartały 2019 roku przychody ze sprzedaży wzrosły o 14% i wyniosły 551,6 mln zł wobec 484,9 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Dominującym elementem przychodów Grupy OPONEO.PL były wpływy z tytułu sprzedaży opon, które
w III kwartale 2019 roku wyniosły 134,9 mln zł. Stanowiły one 89% całości przychodów z tytułu sprzedaży towarów.

- Wzrost sprzedaży zrealizowany przez OPONEO.PL został osiągnięty mimo trwającej od początku roku niesprzyjającej sytuacji rynkowej w segmencie opon do samochodów osobowych w Polsce, w którym odnotowano od początku roku ponad 7% spadek sprzedaży – mówi Dariusz Topolewski, Prezes Zarządu OPONEO.PL S.A.

Grupa zanotowała także wzrost w zakresie sprzedaży felg. W III kwartale 2019 roku Grupa OPONEO.PL sprzedała 22,3 tys. sztuk felg, tj. o 20% więcej niż w III kwartale 2018 roku, generując przychód z tego tytułu wielkości 5,8 mln zł.

Dynamiczny wzrost sprzedaży krajowej jest efektem m.in. znaczącej pozycji rynkowej oraz szybkiego wzrostu udziału handlu e-commerce w sprzedaży ogólnobranżowej. Analitycy rokują, że w 2019 roku wartość handlu internetowego w Polsce wyniesie około 50 mld zł.

Skonsolidowany wynik netto w III kwartale 2019 roku wyniósł -6,5 mln zł wobec -4,2 mln zł wyniku uzyskanego w III kwartale 2018 roku. Od początku roku do końca września 2019 roku Grupa OPONEO.PL zanotowała 2,3 mln zł zysku netto wobec 3 mln zł zysku netto w analogicznym okresie 2018 roku.

Spółka opublikowała także wstępne, jednostkowe przychody osiągnięte w październiku tego roku, które wyniosły 146,8 mln zł i wzrosły o 27% w stosunku do przychodów uzyskanych w październiku 2018 roku.

W kolejnych kwartałach Grupa OPONEO.PL zamierza kontynuować dotychczasową strategię rozwoju, tj. na umacnianie pozycji lidera internetowej sprzedaży opon w kraju oraz optymalizację sprzedaży na rynkach zagranicznych za pośrednictwem funkcjonujących sklepów internetowych.