OPONEO.PL: sprzedaż akcji spółki zależnej – Autocentrum.pl S.A.

OPONEO.PL S.A. sprzedała na rzecz Wirtualna Polska Media S.A. 100 proc. akcji spółki zależnej Autocentrum.pl S.A. za kwotę 9,3 mln złotych.

 

Dnia 30 października 2019 roku została sfinalizowana transakcja zbycia 5 mln akcji w spółce Autocentrum.pl S.A., które reprezentują 100 proc. kapitału zakładowego i uprawniają do 100 proc. głosów na walnym zgromadzeniu w spółce za łączną cenę 9,3 mln złotych pomiędzy OPONEO.PL S.A. a Wirtualna Polska Media S.A.

 

AutoCentrum.pl, portal należący do jednej ze spółek wchodzących w skład Grupy OPONEO.PL, to jedna z wiodących witryn motoryzacyjnych w Polsce. Od lat cieszy się dużym zaufaniem użytkowników internetu. W 2018 roku odwiedziło ją ponad 21 mln unikalnych użytkowników, którzy wygenerowali prawie 279 mln odsłon. Została ona stworzona, podobnie jak inne projekty Grupy OPONEO.PL, w oparciu o ideę „użytkownicy dla użytkowników”.

- Po wielu latach zdobywania doświadczeń w Grupie OPONEO.PL AutoCentrum.pl wchodzi w kolejny etap swojego rozwoju w ramach Wirtualnej Polski  - mówi Zachar Zawadzki – dotychczasowy Prezes Autocentrum.pl .S.A.

 

Grupa OPONEO.PL dynamicznie rozwija się od lat w sektorze sprzedaży opon i felg przez internet. Co roku pobija swoje rekordowe wyniki sprzedażowe. Regularnie wzrastają także przychody firmy, które w 2018 roku wyniosły 843 mln złotych.

- W związku z międzynarodowym zasięgiem działania Grupy OPONEO.PL na rynku opon w sektorze e-commerce, Zarząd Spółki koncentruje się obecnie na głównej działalności operacyjnej OPONEO.PL. Dzięki uzyskanym zasobom, sprzedaż akcji Autocentrum.pl S.A. wpłynie pozytywnie na wzmocnienie kluczowej aktywności Grupy na rynku sprzedaży opon i felg – podsumowuje Dariusz Topolewski, Prezes Zarządu OPONEO.PL S.A.