Wyniki GK OPONEO.PL za I kwartał 2018 roku

Oponeo 09-05-2018 Informacje korporacyjne
Wyniki GK OPONEO.PL za I kwartał 2018 roku

W I kwartale 2018 roku Grupa OPONEO.PL sprzedała w sumie 485,4 tys. opon i uzyskała przychody ze sprzedaży wielkości 125,1 mln zł.

Przychody ze sprzedaży za I kwartał 2018 roku ukształtowały się na poziomie 125,1 mln zł wobec 134,8 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku, co oznacza spadek o 7,1%.

Na wielkość przychodów uzyskanych w ubiegłym kwartale wpłynęły niesprzyjające warunki atmosferyczne do wymiany opon na letnie. Spowodowały one przesunięcie sezonu związanego z wymianą opon zimowych na początek II kwartału 2018 roku, co potwierdzają wstępne przychody uzyskane w kwietniu br. wielkości 114,6 mln zł, wyższe o 52% od przychodów z kwietnia 2017 roku.

- Spadek przychodów Grupy OPONEO.PL w I kwartale 2018 roku jest ponadto mniejszy o 1,6 p.p. w stosunku do spadku sprzedaży na całym rynku opon osobowych w Polsce – informuje Dariusz Topolewski, Prezes Zarządu OPONEO.PL S.A.

Przychody z zamówień krajowych wyniosły 94,7 mln zł i stanowiły 75,7% udziału w przychodach ogółem zaś przychody ze sprzedaży zagranicznej stanowiły 24,3% przychodów ogółem i wyniosły 30,4 mln zł.

Dominującym elementem przychodów Grupy OPONEO.PL były wpływy z tytułu sprzedaży opon, które w I kwartale 2018 roku wyniosły 113,1 mln zł. Stanowiły one 90,5% całości przychodów z tytułu sprzedaży towarów.

W I kwartale 2018 roku wynik netto wyniósł -4,7 mln zł wobec -0,9 mln zł straty netto w I kwartale 2017 roku.

W najbliższych planach OPONEO.PL, poza ciągłym rozwojem sprzedaży opon i felg na obecnych rynkach, jest udoskonalanie procesów logistycznych mających wspierać podstawową działalność Spółki oraz rozwój sprzedaży rowerów, części i akcesoriów rowerowych za pośrednictwem spółki Dadelo S.A.

 

Załączniki