OPONEO.PL: 132 mln przychodów w listopadzie 2017

OPONEO.PL: 132 mln przychodów w listopadzie 2017

W minionym miesiącu Spółka odnotowała rekordowe, miesięczne przychody rzędu 132 mln zł. To o 32% więcej niż w listopadzie ubiegłego roku. Po jedenastu miesiącach jednostkowe przychody ze sprzedaży netto wyniosły 625 mln zł.

Przy porównywalnych warunkach pogodowych OPONEO.PL S.A. odnotowała w listopadzie wzrost przychodów ze sprzedaży netto o 32%, które ukształtowały się na poziomie 132 mln zł względem 100 025 mln zł przychodów osiągniętych przez Spółkę w listopadzie 2016 roku.

Głównym czynnikiem uzyskania wyższych przychodów był wzrost sprzedaży opon.

- Listopad 2017 jest rekordowym miesiącem w historii Spółki pod względem sprzedaży opon. W Polsce, na podstawowym rynku zbytu OPONEO.PL S.A., sprzedaliśmy w ubiegłym miesiącu 481 tys. sztuk opon, zaś od początku roku do końca listopada 2017 roku 2,08 mln sztuk opon – informuje Dariusz Topolewski, Prezes Zarządu OPONEO.PL S.A.

Najwięcej zamówień odnotowano w pierwszym tygodniu listopada, który był jednocześnie rekordowym pod względem ilości zamówień tygodniem dla Spółki.

Narastająco przychody za okres od 01 stycznia do 30 listopada br. wzrosły o 28% w stosunku do przychodów odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego w wysokości  i wyniosły 625 mln zł.

Załączniki