Rekordowy napływ używanych aut z zagranicy i rozwój e-commerce to dobry znak dla OPONEO.PL

Oponeo 15-02-2017 E-commerce Opony/motoryzacja
Rekordowy napływ używanych aut z zagranicy i rozwój e-commerce to dobry znak dla OPONEO.PL

Na błyskawicznym rozwoju handlu internetowego w 2016 roku zyskali wszyscy przedsiębiorcy. Wiele średnich i dużych firm odnotowało rekordowe wyniki sprzedaży. Ubiegły rok z pewnością był również bardzo udany dla branży oponiarskiej, co przyczyniło się do rekordowej sprzedaży opon odnotowanej przez OPONEO.PL.


2016 - Rekordowo dobry rok dla branży oponiarskiej w Europie

Jak podaje ETRMA, ubiegły rok okazał się szczęśliwy dla branży oponiarskiej. Sprzedaż opon dla samochodów osobowych, typu SUV oraz samochodów dostawczych zwiększyła się średnio o 2% potwierdzając tendencję wzrostową z roku 2015. Dane te obejmują również sprzedaż w Turcji.

Mimo słabszej drugiej połowy roku sprzedaż opon dla motocykli i skuterów na koniec roku osiągnęła 4% wzrost w porównaniu z 2015 rokiem. Z pewnością spory wpływ na dobre wyniki sprzedaży miał wzrost liczby nowo zarejestrowanych aut, który wyniósł aż 6,8%.

Według ETRMA w roku 2016 odnotowano też znaczny wzrost importu tańszych opon szczególnie z rynków azjatyckich. Całkowita liczba tańszych opon sprowadzonych do Europy w roku 2015 wynosiła 123,567 mln sztuk, z czego ponad 57,75 mln pochodziło z Chin. W roku 2016 trend ten zaczął się umacniać, co miało swoje bezpośrednie przełożenie w liczbach. Całkowity import opon w 2016 roku wyniósł  143,381 mln sztuk, z czego 65,513 mln stanowiły opony chińskie. Eksperci uważają, że w roku 2017 należy spodziewać się dalszego, systematycznego zwiększania się importu tańszych opon, co może spowodować mniejszy udział opon premium w sprzedaży ogółem.

Raport ETRMA wskazuje też, że wzrost sprzedaży opon dla samochodów osobowych odnotowano w Wielkiej Brytanii, Polsce i w Czechach. W Hiszpanii i we Włoszech sprzedaż pozostała na tym samym poziomie. Sprzedaż opon na głównych strategicznych rynkach zagranicznych OPONEO.PL wzrosła lub pozostała na tym samym poziomie, co z pewnością jest sygnałem do dalszej ekspansji firmy.

- Największy udział w sprzedaży zagranicznej grupy kapitałowej OPONEO.PL S.A. miały Włochy i Wielka Brytania, jednak największe wzrosty firma odnotowała na najmłodszych dla Grupy rynkach tj. na rynku słowackim, czeskim i belgijskim – mówi Ernest Pujszo, Koordynator ds. zagranicznego e-commerce.

Rynek opon w Polsce stale rośnie

W grudniu 2016 roku Izby Celne odnotowały rekordową liczbę importowanych aut osobowych. Łącznie w 2016 roku sprowadzonych zostało aż 1,038 mln używanych aut z zagranicy. Ministerstwo Finansów informowało, że początek roku 2016 sam w sobie był już zadziwiająco dobry, natomiast grudzień jeszcze podwoił wynik ze stycznia dając ponad 134,6 tys. sprowadzonych aut, co pobiło dotychczasowe rekordy. 

Znaczący wzrost importu aut używanych spowodowany był pracami rządowymi nad projektem zmian w ustawie dotyczącej naliczania akcyzy dla aut sprowadzanych z zagranicy. Zmiany te mają na celu ustalenie innego sposobu naliczania podatku oraz zwiększenie wysokości opłat od aut starszych niż 11 lat, z silnikiem powyżej dwóch litrów pojemności.

KPMG wylicza, że rok 2016 w Polsce wypadł także bardzo dobrze, jeśli chodzi o sprzedaż samochodów nowych. W całym ubiegłym roku zarejestrowano ich o 17,2% więcej niż w roku 2015. Ponad 67% nabywców stanowiły instytucje i osoby prowadzące działalność gospodarczą. Nieznacznie zwiększył się też udział osób prywatnych.

Raport Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego jednoznacznie wskazuje na wzrost eksportu motoryzacyjnego, szczególnie w przypadku części, podzespołów i akcesoriów motoryzacyjnych. Łączny zysk z ich eksportu wyniósł w roku 2016 ponad 14,6 mld euro. W porównaniu z rokiem ubiegłym udało się wypracować wynik lepszy o ponad 6,4%. Według danych Europool w 2016 roku sprzedało się w Polsce blisko 11 mln opon.

- Tendencja zwyżkowa objęła swoim zasięgiem całą branżę motoryzacyjną. Potwierdza to także rekordowa sprzedaż ponad 2 milionów opon w 2016 roku w historii OPONEO.PL S.A. – informuje Monika Siarkowska, PR&IR Manager Spółki.

Europa 2016 - ciągły niedosyt

Komisja Europejska podaje, że wciąż istnieje wiele nie w pełni wykorzystywanych regulacji i udogodnień  dotyczących wolnego handlu zapewnianych nam przez Unię Europejską. W dalszym ciągu zaledwie 15% Europejczyków aktywnie korzysta z zakupów online, a tylko 8% małych i średnich przedsiębiorstw decyduje się na poszerzenie zakresu swojej działalności i udostępnienie kanału sprzedaży również klientom zagranicznym. Z ankiety przeprowadzonej przez Komisję Europejską w 2016 roku wynika, że nadal tylko 37% stron i sklepów internetowych pozwala klientom z innych państw członkowskich Unii na sfinalizowanie transakcji.

Mimo niezbyt zadowalających statystyk zainteresowanie konsumentów zakupami online z roku na rok wzrasta średnio o 22%, a firmy coraz bardziej interesują się sprzedażą online na inne europejskie rynki. Jednym ze znaczących czynników, który wpłynie na dynamikę rozwoju rynku e-commerce jest sprzedaż cross-border. Poza biznesowymi korzyściami wzrostu handlu transgranicznego są działania organizacji międzynarodowych, choćby takie jak wniosek ustawodawczy na poziomie Unii Europejskiej, przewidujący zakaz stosowania geoblokowania. Najważniejszymi graczami globalnego rynku cross-border są Chiny, Wielka Brytania, Niemcy i USA.

Według raportu organizacji E-commerce Europe, Europa ma ogromny potencjał, jeśli chodzi o rynek handlu internetowego. Potencjał, który nie został jeszcze z wielu powodów w pełni wykorzystany. Eksperci prognozują, że w roku 2018 wartość e-commerce w Europie wyniesie ponad 660 miliardów euro.

Optymistyczne prognozy dla polskiego e-commerce

Jak informuje Gemius, e-commerce w Polsce wzrósł o 4% w stosunku do 2015 roku. Liczba Polaków korzystających z Internetu w roku 2016 wyniosła 25,8 mln, z czego tylko 47% przyznaje się do zakupów online w polskich sklepach, a zaledwie 10% z nich kupuje w zagranicznych e-sklepach.

Eksperci z Sociomantic Labs w raporcie Barometr e-commerce 2016 szacują, że wartość całego rynku e-commerce w Polsce w minionym roku wyniosła 35,8 mld złotych. Prognozy od Sociomatic Labs na rok 2020 okazują się być jeszcze bardziej optymistyczne, bowiem wynik z ubiegłego roku ma się podwoić i przynieść w sumie zysk rzędu 63 mld złotych.

- Jeśli scenariusz ten się ziści, handel e-commerce będzie wkrótce stanowił 10% całego handlu w Polsce, co przełoży się na dalszy, dynamiczny wzrost zasięgu marki OPONEO – mówi Wojciech Topolewski, Kierownik Działu Marketingu OPONEO.PL S.A.

Zdaniem firmy analitycznej Conversion.pl, wszystko zmierza do wprowadzenia ciągłości doświadczenia i umocnienia związku klienta z marką na każdej płaszczyźnie, zatem coraz bardziej zacierać się będą różnice między sprzedażą offline i online. W trendach na 2017 rok przewiduje się przede wszystkim wdrożenie nowoczesnych technologii, takich jak responsywność stron, czy też zaawansowane programy i narzędzia analityczne.