Udany grudzień dla internetowego sprzedawcy opon

Oponeo 12-01-2015 Informacje korporacyjne
Udany grudzień dla internetowego sprzedawcy opon

Choć w grudniu śnieg w Polsce pojawił się dosłownie na chwilę polskiemu liderowi w internetowej sprzedaży opon udało się dzięki temu uzyskać spore wzrosty przychodów. Grudniowe zamówienia na opony i felgi przyniosły OPONEO.PL 26% wzrost przychodów.

W grudniu 2014 roku spółka OPONEO.PL wygenerowała 30,4 mln zł przychodów i zamknęła rok łącznymi przychodami w wysokości 319 mln zł, co stanowi 24% wzrost względem przychodów za cały 2013 rok.

Wyższe przychody w grudniu ubiegłego roku to efekt 36% wzrostu zamówień, jaki OPONEO.PL odnotowała na wszystkich rynkach. Na polskim,  głównym dla OPONEO.PL rynku zbytu, który w grudniu 2014 roku stanowił 61,5% udziału zamówień, spółka zrealizowała 18% więcej zamówień w porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku. Na rynkach zagranicznych OPONEO.PL zrealizowała 68% wzrost zamówień. Wzrost nie obejmuje zamówień z rynku brytyjskiego, niemieckiego i tureckiego, gdzie OPONEO.PL sprzedaje opony i felgi przez spółki zależne.

-W 2014 roku udało nam się zrealizować w sumie 24% więcej zamówień niż w 2013 roku, dzięki czemu  uzyskaliśmy rekordowe przychody w historii OPONEO.PL – mówi Dariusz Topolewski, Prezes Zarządu OPONEO.PL S.A

25 lutego br. OPONEO.PL poda do publicznej wiadomości skonsolidowany raport za cały IV kwartał 2014 roku.