OPONEO rośnie – wkrótce pojawi się na nowym rynku. Podsumowanie rocznych wyników i plany na rok 2014

Oponeo 25-04-2014 Informacje korporacyjne
OPONEO rośnie – wkrótce pojawi się na nowym rynku. Podsumowanie rocznych wyników i plany na rok 2014

Grupa Kapitałowa OPONEO.PL w 2013 roku uzyskała dużo wyższe wolumeny sprzedaży niż w roku 2012 osiągając 259 mln zł przychodów. Zysk netto wzrósł o 150% i wyniósł 3,3 mln zł. OPONEO.PL liczy na dalsze wzrosty, co udowadnia wynikami prezentowanymi od początku 2014 roku.

Skonsolidowane przychody wzrosły o 25% wobec przychodów z 2012 roku, mimo iż Grupa OPONEO.PL działała w niekorzystnym otoczeniu makroekonomicznym. W 2013 roku uzyskała skonsolidowany wynik EBITDA w wysokości 11,5 mln zł, co stanowi wzrost o 61% w stosunku do roku poprzedniego.

Grupa wypracowała 4,2 mln zł zysku operacyjnego, a zysk netto wyniósł 3,4 mln zł.

- Zaprezentowane wyniki obrazują solidne fundamenty firmy, które pozwalają na generowanie dodatnich wyników finansowych, nawet przy bardzo niekorzystnych warunkach, zarówno ekonomicznych jak i pogodowych – mówi Dariusz Topolewski, Prezes Zarządu OPONEO.PL S.A.

Gdy w 2013 roku branża oponiarska odnotowywała dwucyfrowe spadki we wszystkich segmentach, OPONEO.PL udało się zrealizować o blisko 30% więcej zamówień. Sprzedaż opon, których udział w strukturze sprzedaży firmy jest największy i wynosi 97%, wzrosła o 26% osiągając przychód na poziomie 243,8 mln zł. Natomiast sprzedaż felg, które generują największą marżę brutto, wzrosła o 29% - do sumy 8,4 mln zł.

OPONEO.PL zbiera również plony z inwestycji na rynkach zagranicznych. Przychody ze sprzedaży zagranicznej wzrosły o 29%, co pozytywnie przełożyło się na wyniki finansowe. Na koniec 2013 roku przychody zagraniczne stanowiły 22% przychodów ogółem. W 2013 roku Grupa OPONEO.PL uruchomiła sprzedaż w Czechach, a już wkrótce wkroczy na nowy rynek – Słowację.

- Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z naszymi założeniami, sprzedaż przez nowy sklep internetowy Oponeo.sk ruszy już w maju– dodaje Dariusz Topolewski.

Celem Grupy Kapitałowej na rok 2014 jest uruchomienie sprzedaży także w Belgii oraz rozwój sprzedaży na rynkach zagranicznych, na których Grupa OPONEO.PL obecnie funkcjonuje, czyli w Niemczech, Holandii, Austrii, Włoszech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Turcji i Czechach.

Ponadto swoje działania koncentrować będzie na dalszym umacniania rozpoznawalności marki w Polsce m.in. poprzez poszerzanie zakresu usług, w szczególności usługi zakupu opon wraz z montażem.

 z której w 2013 roku skorzystało już 20 tys. klientów, a ilość zamówień z dostawą opon do serwisu wzrosła o 20% w stosunku do roku 2012.

- Wierzymy, że to nowatorskie na polskim rynku rozwiązanie przyciągnie nową grupę odbiorców, dla których połączenie zakupów on-line z usługą off-line będzie idealnym rozwiązaniem – podsumowuje Prezes OPONEO.PL S.A.

Załączniki