OPONEO: Bardzo dobry I kwartał

Oponeo 15-05-2014 Informacje korporacyjne
OPONEO: Bardzo dobry I kwartał

Spółka w opublikowanym raporcie przedstawiła bardzo dobre wyniki za I kwartał 2014 roku. Znaczący wzrost zamówień przełożył się na 62% wzrost przychodów, które wyniosły 61 mln zł wobec 37 mln zł uzyskanych w I kwartale rok wcześniej.

Przychody z zamówień krajowych, które stanowią 77% przychodów ogółem wzrosły o 61% w stosunku do zamówień z I kwartału 2013 roku, natomiast przychody zagraniczne wzrosły o 67%.

Również skonsolidowany wynik EBITDA, który ukształtował się na koniec kwartału na poziomie 1,5 mln zł był wyższy niż w roku ubiegłym i to aż o 167%.

Grupa wypracowała 84 tys. zł zysk netto, podczas gdy I kwartał roku ubiegłego przyniósł OPONEO stratę rzędu -1,4 mln. zł.

W minionym kwartale Grupa odnotowała 62% wzrost zamówień ogółem, który wynikał m.in. z wcześniejszego niż w roku ubiegłym rozpoczęcia sezonu wymiany ogumienia na letnie, który w tym roku przypadł na koniec marca.

- W Polsce uzyskaliśmy 70% więcej zamówień niż w roku 2013, a trzeba zauważyć, że wyższe marże, jakie generujemy za granicą wpłynęły na większy wzrost przychodów zagranicznych niż krajowych – dodaje Michał Butkiewicz, Członek Zarządu OPONEO.PL S.A.

Spółka niedawno podała również przychody za kwiecień 2014, które wyniosły 41 mln zł i wzrosły o 9% w porównaniu z kwietniem 2013 roku. Wzrost udało się uzyskać pomimo tego, iż w kwietniu roku ubiegłego  OPONEO odnotowała sprzedaż dużej ilości opon, co było związane z zakończeniem rekordowo długiego okresu zimowych warunków pogodowych.

Załączniki