OPONEO: udane I półrocze dla lidera sprzedaży opon

Oponeo 22-08-2014 Informacje korporacyjne
OPONEO: udane I półrocze dla lidera sprzedaży opon

Grupa OPONEO.PL odnotowała 29% wzrost przychodów ze sprzedaży, które po pierwszym półroczu 2014 roku ukształtowały się na poziomie 143 mln zł. Wynik EBITDA wyniósł 5,2 mln zł i wzrósł o 34%. Grupa wypracowała także znacząco wyższy zysk netto wielkości 2,1 mln zł.

Wyższe przychody to efekt 22% wzrostu zamówień, jaki Grupa OPONEO.PL odnotowała na wszystkich rynkach. Wolumen sprzedaży opon do samochodów osobowych, stanowiących 93% sprzedaży w I półroczu br. wzrósł o 23%.

Przychody z zamówień krajowych, które stanowią 76% przychodów ogółem wzrosły o 20% r/r, natomiast przychody zagraniczne, których udział zwiększył się z poziomu 19% w 2013 roku do 24%,  wzrosły o 66%.

-Ilość zamówień na 11 rynkach zagranicznych wzrosła w sumie o 35%, a najwięcej zamówień zagranicznych zrealizowaliśmy dla klientów Wielkiej Brytanii, Włoch i Holandii - informuje Dariusz Topolewski, Prezes Zarządu OPONEO.PL S.A. – wzrosty na rynkach zagranicznych są istotne ze względu na wyższe marże, jakie tam generujemy  – dodaje.

Po pierwszych dwóch kwartałach br. Grupa wygenerowała wynik EBITDA rzędu 5,2 mln zł, co oznacza wzrost o 34%, zaś marża EBITDA wyniosła 4,24% wobec marży wielkości 3,52% z I półrocza 2013 roku.

Skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej wzrósł o 1,7 mln zł r/r i wyniósł 1,9 mln zł.

OPONEO.PL uzyskała 2,1 mln zysku netto, podczas gdy w roku ubiegłym Grupa odnotowała stratę wielkości -1,2 mln zł. Sam II kwartał, który przyniósł Grupie zysk rzędu 2,1 mln zł wzrósł o 945% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Poprawie uległa rentowność zysku ze sprzedaży (+1,3 p.p.) w związku z rozliczeniem bonusów posprzedażowych oraz wyższą marżą na produktach.

Spółka kilka dni temu podała również informacje, iż planuje uruchomienie sprzedaży na nowych rynku – belgijskim w październiku tego roku. Przypomnijmy, w maju tego roku uruchomiła słowacką wersję sklepu internetowego z oponami i felgami.

Załączniki