Grupa OPONEO podwoiła przychody zagraniczne

Oponeo 13-11-2014 Informacje korporacyjne
Grupa OPONEO podwoiła przychody zagraniczne

Po trzech kwartałach 2014 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy OPONEO.PL wzrosły o 44 mln zł osiągając poziom 195 mln zł. III kwartał przyniósł internetowemu sprzedawcy opon dwukrotnie większe przychody za granicą. Grupa znacząco poprawiła także wynik netto.

Grupa Kapitałowa OPONEO.PL wygenerowała w III kwartale 2014 roku przychody ze sprzedaży rzędu 52,4 mln zł, co oznacza wzrost 29% r/r. Narastająco przychody po trzech kwartałach zamknęły się kwotą 195,4 mln zł. W sezonie letnim, który jest dla firmy najsłabszym kwartałem, udało się zrealizować 60% więcej zamówień zagranicznych niż w okresie lipiec-wrzesień 2013 roku. Jednocześnie o 14 p.p. wzrósł udział przychodów zagranicznych w przychodach ogółem z 24% w III kwartale 2013 roku do 38% w III kwartale 2014 roku.

- Największą dynamikę sprzedaży wśród zagranicznych rynków zbytu odnotowaliśmy na rynku holenderskim, jednak nadal liderem pod względem ilości realizowanych zamówień jest rynek brytyjski – informuje Dariusz Topolewski Prezes Zarządu OPONEO.PL S.A. Zamówienia z Wielkiej Brytanii stanowią 26% wszystkich zamówień zagranicznych – dodaje.

Sprzedaż krajowa w samym III kwartale wzrosła o 5 %  w porównaniu do III kwartału 2013 roku, natomiast za trzy kwartały 2014 roku wzrosła o niemal 17 % w porównaniu do analogicznego okresu roku 2013.

Skonsolidowany wynik EBITDA narastająco wyniósł 4,6 mln zł, co oznacza wzrost o 63% wobec EBITDA za trzy kwartały 2013 roku. Marża EBITDA osiągnęła na koniec września 2014 roku 2,3%.

Po trzech kwartałach Grupa OPONEO.PL wypracowała zysk na poziomie 36 tys. zł, co stanowi duży wzrost w porównaniu do wykazanej za trzy kwartały 2013 roku straty w wysokości -3,8 mln zł.

Poprawie uległa marża brutto z 13,9% za III kwartał 2013 roku do 15,3% za III kwartał br.

Sprzedaż opon, których udział w strukturze sprzedaży produktów jest największy, wzrosła o 27% osiągając przychód na poziomie 48,8 mln zł. Natomiast sprzedaż felg, które generują największą marżę brutto, wzrosła w III kwartale o 102% generując przychód wielkości 2,6 mln zł.

OPONEO.PL wciąż rozwija intensywnie kompleksową usługę dostawy opon do serwisów partnerskich. - W Polsce, gdzie rozwiązanie to jest nowatorskie, zwiększyliśmy ilość serwisów o 42% w stosunku do stanu na koniec III kwartału 2013 roku oferując usługę w 722 warsztatach – mówi Dariusz Topolewski.

Usługa dostępna jest także za granicą, obecnie zakupów online z możliwością rezerwacji wymiany opon w wybranym serwisie mogą dokonywać klienci OPONEO z Włoch, Francji i Hiszpanii.

Załączniki