Wideo

Etykiety na oponach ● Poradnik Oponeo™

Etykiety na oponach pojawiły się na rynku 1.11.2012 roku, aby kupujący dokonywał świadomego wyboru, mając komplet informacji dotyczących danej opony. Informacje zamieszczone na etykiecie opisują wpływ danej opony na środowisko oraz poziom bezpieczeństwa.