OPONEO: Wzrost przychodów bez mrozu i śniegu

Oponeo 12-11-2014 Informacje korporacyjne
OPONEO: Wzrost przychodów bez mrozu i śniegu

Pomimo dodatnich temperatur internetowy dystrybutor opon odnotował w październiku br. 19% wzrost przychodów ze sprzedaży. Zarząd OPONEO.PL S.A. oszacował wstępne przychody za ubiegły miesiąc na 45,9 mln zł.

 

Spółka uzyskała o 7,3 mln zł wyższe przychody w stosunku do października 2013 roku. Wyższe przychody to efekt 32% wzrostu zamówień, jaki spółka OPONEO.PL odnotowała w minionym miesiącu na wszystkich rynkach.

Zamówienia krajowe wzrosły o 24% m/m, natomiast zamówienia zagraniczne, których udział zwiększył się z poziomu 20% w 2013 roku do 25%, wzrosły o 65%.

-Najwięcej zamówień zagranicznych zrealizowaliśmy na rynku brytyjskim, włoskim, niemieckim i holenderskim - mówi Dariusz Topolewski, Prezes Zarządu OPONEO.PL S.A. - Ze względu na obowiązek wymiany opon na zimowe np. w Niemczech i Austrii ogółem przeważały zamówienia na opony zimowe, jednak w cieplejszych krajach takich jak Hiszpania czy Francja sprzedawaliśmy więcej opon letnich niż zimowych – dodaje.

 

Zarząd Spółki poinformował również o łącznych przychodach za okres od 1 stycznia do 31 października 2014. Narastająco przychody wzrosły o 25% i wyniosły 239,8 mln zł.

 

W dniu jutrzejszym Spółka opublikuje raport za III kwartał 2014.

Załączniki